Junior Java Developer

Cena kursu: Etap 1 - 4799,00 zł, Etap 2 - 3999,00 zł

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, posiadających tytuł inżyniera lub ukończony kierunek ścisły i chcących rozpocząć karierę JAVA developera. Podczas kursu uczestnik nabędzie podstawową wiedzę z zakresu wytwarzania aplikacji biznesowych, pozna narzędzia i warsztat JAVA developera oraz nauczy się podstaw narzędzi DevOps. Dzięki partnerstwu z firmą Lufthansa Systems Poland istnieje możliwość dofinansowania kursu w kwocie 3 999 złotych – szczegóły znajdziesz poniżej.


Kandydaci

Jeśli potrafisz myśleć abstrakcyjnie i masz doświadczenie w użytkowaniu komputera, a także ukończone studia inżynierskie lub kierunek ścisły (licencjackie lub magisterskie) – jesteś idealnym kandydatem. Nie jest ważne jaki kierunek ukończyłeś, z nami nauczysz się myśleć jak prawdziwy developer.


Weryfikacja kandydatów przed rozpoczęciem kursu

Weryfikacja kandydatów będzie prowadzona przed rozpoczęciem kursu i polegać będzie na luźnej rozmowie oraz rozwiązywaniu prostych zadań logicznych w języku angielskim. Nie wymagamy wiedzy programistycznej.  Nie wiesz, czy programowanie jest dla Ciebie? Nie martw się! Właśnie dlatego chcemy się z Tobą spotkać przed rozpoczęciem kursu i dokonaniem jakiejkolwiek płatności. Wspólnie zweryfikujemy, czy bycie programistą jest Twoim przeznaczeniem. :)


Staż

Po zakończeniu kursu istnieje możliwość odbycia stażu (zatrudnienie na okres próbny) w Lufthansa Systems Poland. Warunkiem jego rozpoczęcia jest pozytywne ukończenie wszystkich etapów kursu i przejście rozmowy technicznej obejmującej zakresem tematycznym program kursu.


Organizacja kursu

Kurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich jest etapem wstępnym, podczas którego kursanci nabędą podstawową wiedzę z programowania. Jest to etap przygotowawczy do etapu projektowego. Podczas drugiego etapu kursanci, oprócz nauki nowych technologii i narzędzi, wykonają pod okiem trenera swój projekt. Zajęcia będą mieć formę warsztatową, gdzie szczególny nacisk położony będzie na praktyczne przygotowanie kandydata. Każdą sesję prowadzić będzie profesjonalny trener z wieloletnim doświadczeniem w branży.


Czas trwania kursu

Kurs będzie trwał 272h (oba etapy po 136h). Spotkania prowadzone będą w dni powszednie oraz weekendy (z pominięciem dni wolnych od pracy). Każde spotkanie w dzień powszedni będzie trwało 4h. Sesje sobotnie będą dłuższe (6h). Po każdym tygodniu nauki następi tydzień, w którym zajęcia odbywać się będą jedynie we wtorki i czwartki - z doświadczenia wiemy, że kursanci lepiej przyswajają wiedzę, gdy mają choć trochę wytchnienia. Samodzielna praca powinna zająć kursantom dodatkowo nawet 100-200h.


Godziny kursu

Kurs organizowany jest z myślą o osobach pracujących, chcących się przebranżowić, stąd godziny kursu ustalono na 17.00-21.00 w dni powszednie. 9.00-15.00 (lub 10.00-16.00 jeśli takie będzie życzenie kursantów) w sobotę. Kurs odbywać się będzie w schemacie 1 tydzień kursu od poniedziałku do soboty/1 tydzień z zajęciami we wtorek i czwartek.


 • Pierwszy tydzień zajęć

pon.-pt. 17.00 - 21.00
sob. 9.00 - 15.00 (lub 10.00 - 16.00)

 • Drugi tydzień zajęć

wt. 17.00 - 21.00
czw. 17.00 - 21:00


Cena kursu i weryfikacja postępów

Postępy uzyskiwane przez kursantów podlegać będą ciągłej ocenie. Zakres prac domowych i sprawdzianów zawsze bazować będzie na przerobionym materiale i dotyczyć będzie w szczególności zagadnień z poprzedniego tygodnia kursu. Sprawdziany trwać będą około 60 min. Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie odpowiedniej średniej (70%).


W trakcie trwania kursu kursanci zrealizują:

 • min. 4 prace domowe i 4 sprawdziany na pierwszym etapie kursu
 • min. 4 prace domowe i 4 sprawdziany na drugim etapie kursu


Kursanci ponoszą koszty tylko i wyłącznie za etapy, na które się zakwalifikowali. Koszty poszczególnych etapów kształtują się następująco:

 • etap 1 - 4 799 zł brutto
 • etap 2 - 3 999 zł brutto
 • koszt całkowity - 8 798 zł brutto


Dofinansowanie kursu

Po zakończonym 3-miesięcznym okresie próbnym w firmie oraz obopólnej decyzji o przedłużeniu współpracy, firma Lufthansa Systems zobowiązuje się zwrócić uczestnikowi kwotę 3 999 zł brutto


Podpisanie umowy i dokonanie płatności

Podpisanie umowy pomiędzy uczestnikami szkolenia a organizatorem nastąpi przed rozpoczęciem kursu, a dokonanie płatności za każdy etap kursu będzie realizowane na podstawie wystawionej faktury VAT w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia każdego z etapów kursu. Kursant może rozłożyć płatność za pierwszy etap na raty. Opcje finansowania wymieniono poniżej. Możliwość udzielenia rat zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i jest niezależną decyzją podmiotów trzecich niepowiązanych z organizatorem.


Opcje finansowania Etapu 1

 1. Inwestuj w rozwój
 2. OPEN
 3. Raty Santander

 4. Miejsce kursu  Polecane materiały przed rozpoczęciem kursu


  1. Kurs Java Fundamentals (darmowy trial)
  2. Kurs Java od podstaw
  3. Learn GIT
  4. Harvard CS50 Introduction to Computer Science

  5. Czy wymagamy byś przerobił powyższe materiały? Tak. Tempo samego kursu jest szybkie, a każda dodatkowa praca przed jego rozpoczęciem na pewno zaprocentuje w jego trakcie.


   Ramowy program Etapu I

   1. Metodologie i narzędzia
   2. GIT
   3. GNU/Linux
   4. JAVA - podstawy + JAVA FX
   5. Test-Driven Development + JUnit + Mockito
   6. JAVA - zaawansowana
   7. Wzorce Projektowe + Dobre Praktyki
   8. SQL + PostgreSQL
   9. Podstawy HTTP

   10. Warunki kwalifikacji na Etap II

    1. Średnia minimum 70% uzyskana z zadań domowych i sprawdzianów, 

    2. Ramowy program Etapu II

     Program etapu II jest ustalany indywidualnie z przyszłymi pracodawcami naszych kursantów i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, zostanie on przedstawiony kursantom indywidualnie.


     Warunki kwalifikacji na Staż

     1. Średnia minimum 70% z zadań domowych i sprawdzianów,
     2. Pozytywne przejście rozmowy technicznej (zagadnienia z rozmowy technicznej obejmują program kursu) z przedstawicielami przyszłego pracodawcy.